Адреса

Бул. Илинден бр. 86, Скопје 1000

Телефонски број

02 3117 669

Е-пошта

contact@musmacscinat.mk

Билети и закажување на посети

 

 1. Цена на влезни билети за посета на изложбите во Музејот:
 • 60,00 денари за поединечни посети
 • 30,00 денари за групни посети
 • 30,00 денари за млади до 27 години и пензионери
 • 30,00 денари за лице кое до 18 години имало статус на дете без родители
 1. Цената на влезниот билет за поединечни посети се намалува за 50% со купен билет за посета на ЈУ Зоолошка градина, Скопје и изнесува 30,00 денари. Попустот, посетителот може да го користи со покажување билет или фискална сметка на билетопродавачот во Музејот, купени за влез во Зоолошката градина.
 1. Бесплатен влез за посетители
 • дете без родители до 18 годишна возраст,
 • дете од предучилишна возраст,
 • лица од социјално ранливи семејства,
 • лица со попреченост
 • секој четврток за студенти
 • секоја среда за средношколци
 • секој последен вторник во месецот за сите посетители

Потребни документи за идентификација:

 • млади лица до 27 години – лична карта
 • пензионери – лична карта или потврда од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување
 • лица од социјално ранливи семејства – потврда од надлежен центар за социјална работа студенти – индекс или студентска легитимација

 

 

Kонтакт и закажување на групни посети:

тел. + 389 3117 669 

e-mail: contact@musmacscinat.mk

Стручно водство низ изложбите е обезбедено за однапред најавени групни посети

Работно време

Секој ден, освен понеделник

од 09 – 16 часот

Адреса:

Бул. Илинден , 86

1000 Скопје

Контакт

Бул. Илинден бр. 86, Скопје 1000
Телефонски број: 02 3117 669
Е-пошта: contact@musmacscinat.mk

Социjaлни мрежи