Адреса

Бул. Илинден бр. 86, Скопје 1000

Телефонски број

02 3117 669

Е-пошта

contact@musmacscinat.mk

Внатрешни прописи

Лица за прием на пријави од укажувачи во НУ Природонаучен музеј на Република Северна Македонија – Скопје

Согласно одредбите на Законот за заштита на укажувачи и одредбите од Правилникот за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор, административниот службеник Билјана Алексовска, се определува за овластено лице за прием на пријави од укажувачи во Националната установа Природонаучен музеј на Република Северна Mакедонија – Скопје и за одговорно лице за сумирање на податоци, изготвување и доставување на полугодишен извештај за примени пријави од укажувачи.

Контакт информации:

Билјана АлексовскаВиш соработник за административни, општи и правни работи

Е-маил: aleksovska@musmacscinat.mk

 

М-р Зоран Николов, офицер за заштита на лични податоци
Е-маил znikolov@61.yahoo.com
Tел: 02 3117-669

Контакт

Бул. Илинден бр. 86, Скопје 1000

Телефонски број: 02 3117 669
Е-пошта: contact@musmacscinat.mk

Социjaлни мрежи