Адреса

Бул. Илинден бр. 86, Скопје 1000

Телефонски број

02 3117 669

Е-пошта

contact@musmacscinat.mk

Посета на природонаучнот музеј

На ден 16.11.2022 година, учениците, второоделенци, од ООУ „Лазо Трповски“ беа во посета на Природонаучниот музеј во Скопје.
Учениците, заедно со своите одделенски раководители Грозданка, Елеонора, Јагода и Маја, се дел од проектот „Живиот свет во нашата татковина“, кој има за цел запознавање на флората и фауната во нашата татковина како и подигање на свеста за нејзина заштита.
Учениците имаа можност да ја погледнат постојаната музејска поставка која го прикажуваа богаството и разнообразието на геата, фосилните видови и живиот свет што ја населува нашата држава. Најголемо воодушевување на изложбата, покрај експонатите на влечуги, привлекоа и експонатите на крупните ѕверови (мечката, рисот, лисицата со своите младенчиња, видрата, волкот, рисот и др.), лилјаците, верверицата, глодарите, јазовецот и др. видови животни, придружени со цртежи, текстови кои го потврдуваат богаството и разновидноста на нашата држава.
Учениците со восхит ги прераскажува своите впечатоци на пат кон училишните клупи. Со нетрпение ќе се очекува и следната пролетна посета на музејот.

Контакт

Бул. Илинден бр. 86, Скопје 1000
Телефонски број: 02 3117 669
Е-пошта: contact@musmacscinat.mk

Социални мрежи