Адреса

Бул. Илинден бр. 86, Скопје 1000

Телефонски број

02 3117 669

Е-пошта

contact@musmacscinat.mk

Донаторски збирки

 

Во текот на изминатите години за обележување е соработката на стучните лица во музејот со голем број на колекционери и љубители на природата. По пат на донаторство музејот е сопственик на збирки и примероци од геата, флората и фауната кои имаа голема научна вредност. Донираните збирки (збирка на Ephemeroptera и Plecoptera од Проф. Д-р П.Икономов; збирката на безрбетниците на Славе Хаџишче и збирката на дневни пеперутки (Rhopalocera) од Македонија на Д-р Славољуб Јаконов и Панче Машковски и др. ) и примероци (ферикоронадитот од Проф. Д-р Симеон Јанчев и др.) се превземени од сопствениците и сведочат за диверзитетот на едно одредено време.

Контакт

Бул. Илинден бр. 86, Скопје 1000
Телефонски број: 02 3117 669
Е-пошта: contact@musmacscinat.mk

Социjaлни мрежи