Адреса

Бул. Илинден бр. 86, Скопје 1000

Телефонски број

02 3117 669

Е-пошта

contact@musmacscinat.mk

Природонаучен музеј на Севeрна Македонија имаше соработка со ООУ „Лазо Трповски“ од Скопје за проектот „Загрозени видови птици во нашата околина“

Адреса Бул. Илинден бр. 86, Скопје 1000 Телефонски број 02 3117 669 Е-пошта contact@musmacscinat.mk Природонаучен музеј на Северна Македонија имаше соработка со ООУ „Лазо Трповски“ од Скопје за проектот „Загрозени видови птици во нашата околина“