Адреса

Бул. Илинден бр. 86, Скопје 1000

Телефонски број

02 3117 669

Е-пошта

contact@musmacscinat.mk

Фисолорма

ФОСИЛОРАМА Природонаучниот музеј на Република Северна Македонија има чест да Ве покани на отворањето на тематската изложба „ФОСИЛОРАМА“, на 26.10.2022 год., во 19:00 часот. На овој ден, музејот празнува 96 години од основањето и со своето речиси едновековно постоење до денес ги продолжува традициите на негување и презентација на природното богатство. Изложба има воспитно-образовен карактер… Continue reading Фисолорма

Превалец Centum fossus

Адреса Бул. Илинден бр. 86, Скопје 1000 Телефонски број 02 3117 669 Е-пошта contact@musmacscinat.mk ОТВАРАЊЕ НА ТЕМАТСКА ИЗЛОЖБА: ПРЕВАЛЕЦ CENTUM FOSSUs           Откривањето на фосилните цицачи во нашата држава е извршено 1917 година од страна на еден германски командант, кој вршел ископување на песок, на 3,5 km југозападно од Велес. Веднаш сфатил дека коските кои… Continue reading Превалец Centum fossus