Адреса

Бул. Илинден бр. 86, Скопје 1000

Телефонски број

02 311 7669

Е-пошта

contact@musmacscinat.mk

Кодекс на административни службеници

Кодексот на административните службеници ги пропишуваат стандардите и правилата на постапување и однесување на административните службеници и да се зајакне довербата на граѓаните во институциите.

Контакт

 

Бул. Илинден бр. 86, Скопје 1000
Телефонски број: 02 311 7669
Е-пошта: contact@musmacscinat.mk

Социални мрежи