Превалец Centum fossus

Адреса Бул. Илинден бр. 86, Скопје 1000 Телефонски број 02 311 7669 Е-пошта contact@musmacscinat.mk ОТВАРАЊЕ НА ТЕМАТСКА ИЗЛОЖБА: ПРЕВАЛЕЦ CENTUM FOSSUs           Откривањето на фосилните цицачи во нашата држава е извршено 1917 година од страна на еден германски командант, кој вршел ископување на песок, на 3,5 km југозападно од Велес. Веднаш сфатил дека коските кои… Continue reading Превалец Centum fossus

Изложбата 8 MEGA ANNA на гостување во Музеј на град Неготино

Адреса Бул. Илинден бр. 86, Скопје 1000 Телефонски број 02 311 7669 Е-пошта contact@musmacscinat.mk ИЗЛОЖБАТА 8 MEGA ANNA НА ГОСТУВАЊЕ ВО МУЗЕЈ НА ГРАД НЕГОТИНО Општинската установа Музеј на град Неготино во соработка со Националната Установа Природонаучен Музеј на Македонија, нa 08 октомври 2019 година во 13.00 часот, организираа палеонтолошка изложба насловена како 8 MEGA… Continue reading Изложбата 8 MEGA ANNA на гостување во Музеј на град Неготино

Mеморандум за соработка со Природонаучен музеј на Унгарија

Адреса Бул. Илинден бр. 86, Скопје 1000 Телефонски број 02 311 7669 Е-пошта contact@musmacscinat.mk Директорот на Природонаучен музеј на Северна Македонија г.Дритон Сулејмани, потпиша меморандум за соработка со директорот на Природонаучен музеј на Унгарија г. Zoltán Korsós. Контакт   Bull. Ilinden 86, Skopje 1000Телефонски број: 02 311 7669Е-пошта: contact@musmacscinat.mk Страници Историја Настани Контакт Социални мрежи… Continue reading Mеморандум за соработка со Природонаучен музеј на Унгарија

Природонаучен музеј на Севрна Македонија имаше соработка со ООУ „Лазо Трповски“ од Скопје за проектот „Загрозени видови птици во нашата околина“

Адреса Бул. Илинден бр. 86, Скопје 1000 Телефонски број 02 311 7669 Е-пошта contact@musmacscinat.mk Природонаучен музеј на Севрна Македонија имаше соработка со ООУ „Лазо Трповски“ од Скопје за проектот „Загрозени видови птици во нашата околина“